پروژه های بیمارستانی

مدیر و مجری پروژه احداث بیمارستان نبی اکرم(ص)

سیستان و بلوچستان – زاهدن

مساحت 350 متر مربع

9 واحد بیمارستان تخصصی

17 واحد بیمارستان صحرابی

مدیر و مجری پروژه احداث بیمارستان امام حسین(ع)

کرمانشاه

استفاده شده از بهترین

مصالح و طراحی

مدیر و مجری پروژه احداث بیمارستان شهید بقایی

اهواز

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

مدیر و مجری پروژه احداث بیمارستانی ا… صدوقی

یزد (زیربنای 45000 متر مربع)

زیربنای 45000 متر مربع

مساحت 50000 متر مربع

مدیر و مجری پروژه احداث بیمارستانی امام حسین(ع) تهران

مشهد(564 تختخوابی)

زیر بنای 52000 متر مربع

564 تختخواب